Připojení platební brány Pays na FAPI

Vážení uživatelé online prodejního systému FAPI.

Děkujeme, že jste si pro příjem online plateb ve FAPI vybrali platební bránu Pays. Věříme, že budete spokojeni se všemi funkcemi, které naleznete ve své Administraci obchodníka. Přihlašovací údaje jsme Vám již zaslali mailem hned po propojení aplikací v nastavení FAPI.

Platební brána FAPI Aktivací platební brány jste získali i několik nadstandardních funkcí a služeb, jako jsou platební předpis, platební odkaz nebo virtuální platební terminál. Vaše platební brána je nyní aktivní a je ihned schopna přijímat reálné platby od zákazníků. Společně však musíme ještě dořešit nutné formality, abychom například věděli, na jaký bankovní účet Vám budeme posílat Vaše peníze.

Stáhněte si prosím vzor smlouvy a doplňte do něj své identifikační a kontaktní údaje. Doplňte název firmy, adresu, IČ, DIČ (pokud máte), číslo bankovního účtu a kontaktní údaje pro naši vzájemnou komunikaci. Dokument následně vytiskněte, podepište a sken nám pošlete na email fapi@pays.cz. Vzor smlouvy stáhnete zde.

Nastavení propojení FAPI a Pays

Pokud jste provedli aktivaci platební brány Pays přímo v systému FAPI, mělo by být v tuto chvíli vše 100% funkční. V nastavení platební brány již není třeba nic dalšího konfigurovat. Propojení obou systémů můžete samozřejmě kdykoliv zkontrolovat. Ve FAPI pod záložkou "Propojení aplikací" najdete v tabulce řádek "Pays" a u něj jsou zobrazeny hodnoty Merchant, Shop a Heslo pro API. Tyto hodnoty se musí shodovat s hodnotami, které naleznete v administraci Pays v záložce "Nastavení".

V administraci Pays v záložce "Nastavení" pak musí být v sekci "Komunikační adresy" uvedeny správné adresy pro automatické potvrzování plateb z platební brány do FAPI. Adresy musí být ve formátu, který je vidět na obrázku níže.

Nastavení plateb FAPI - Pays

Potřebujete poradit s vyplněním smlouvy?

Zeptejte se nás