Pays napojuje platby na systémy veřejné správy

Na rozdíl od standardního ecommerce řešení, kdy zákazník na e-shopu „naplní košík“ a následně provede platbu, fungují platební brány ve veřejné správě měst a obcí zcela odlišným způsobem. Platební brána Pays je používána několika městy a obcemi zejména z těchto důvodů:

Části platebního systému pro města a obce

Platební systémy pro města a obce realizuje Pays výhradně ve spolupráci s Českou spořitelnou, která jako největší banka v ČR garantuje kvalitu a robustnost platebního řešení. Po technické stránce je platební systém pro města a obce složen z několika subsystémů, mezi něž patří tyto dvě hlavní služby:

  1. Pays automatic billing – pro automatizované technické zpracování plateb.
  2. Česká spořitelna databanking – pro správné zaúčtování z pohledu veřejné správy.

Platební systém je napojen na:

Města a velké organizace jsou specifické tím, že je platební systém spojen s mnoha interními informačními systémy a agendami, které jsou poměrně složité. Je to logické, protože město řeší různé poplatky, nájmy, vstupné, pokuty a další online platby, které mají často návaznost na více úřadů a dalších organizací.

Chytrá platební brána pro veřejnou správu měst i obcí

I samotné weby měst jsou často provozovány nad různými informačními systémy – ekonomickými, účetními, evidenčními, vstupenkovými a dalšími. Město samozřejmě provozuje i různé vlastní webové stránky, portál občana a dále weby firem ve vlastnictví města (sportovní nebo kulturní subjekty). Tyto systémy jsou provozovány s využitím několika různých webových a publikačních technologií.

Město využívá a provozuje velké množství systémů, které jsou vzájemně provázány a jejich struktura není jednoduchá. Mohlo by se tedy zdát, že nasazení online platebního systému bude jen velmi těžko řešitelné. Opak je však pravdou, a jak se říká, kde je vůle, najde se i řešení.

Pays společně s Českou spořitelnou provozují a poskytují „Chytrou platební bránu“, která je navržena tak, aby mohla být snadno implementována do mnoha informačních systémů města zároveň, a přitom poskytovala městu i jeho občanům špičkové řešení online plateb ve všech oblastech života.

Jak funguje chytrá platební brána Pays?

Princip spočívá v agregační funkci, kdy je použit jeden hlavní platební kanál a technický platební bankovní účet, který je na vstupu i výstupu rozdělen dle požadavků daného města. Implementace a aktivace hlavního platebního kanálu se provede pouze jednou a díky tomu jsou ušetřeny značné náklady, které by obnášela mnohonásobná implementace do mnoha softwarových systémů. Následně se dle požadavků a rozhodnutí města aktivují příslušné vstupní platební moduly:

Vstupní platební moduly - zahajování plateb

Obrázek zobrazuje princip řešení platební brány pro města a obce. Platby jsou zahajovány přostřednictvím vstupních platebních modulů a po zpracování směřovány na správné bankovní účty města nebo obce.

Vstupními moduly hlavního platebního kanálu se rozumí místa, kde mohou lidé zahajovat online platby. Jedná se obvykle o portál občana, různé webové stránky a případně dokumenty, které jsou zasílány lidem poštou. Vstupů, kde jsou zahajovány platby je celá řada, například:

Na výše uvedená místa lze vždy implementovat vstupní platební modul Pays vhodný pro daný systém. K dispozici jsou případně softwarové pluginy pro mnoho ecommerce a publikačních systémů (Prestashop, Wordpress a další). Dále pak systémy pro poskytovatele parkování, rezervační systémy, vstupenkové systémy a systémy pro inicializace plateb z tištených dokumentů.

V současné době již neznáme oblast plateb ve městech, kterou bychom nedokázali efektivně vyřešit.

Výstupy - Cílové bankovní účty a provázání s účetními a ekonomickými agendami

Na druhé straně hlavního platebního kanálu Pays a České spořitelny jsou cílové bankovní účty města a městských firem, kam přicházejí platby od plátců.

Cílových bankovních účtů mohou být desítky, což je pochopitelné, protože úhrady za komunální odpad samozřejmě směřují na úplně jiné bankovní účty než platby za pronájmy městských pozemků nebo úhrady za rezidenční parkování. Všechny cílové bankovní účty jsou definovány na úrovni integračního systému, který je spravován na základě smlouvy pracovníky České spořitelny a Pays.

Výsledné platební řešení má pro město ten efekt, že jsou veškeré zpracovávané platby s minimálními náklady vždy připsány na správný cílový bankovní účet města, městské části nebo firmy v majetku města.

K dalším výhodám řešení patří:

Pokud vás zajímá efektivní řešení online plateb pro města a obce, kontaktujte nás. Rádi vám vše představíme podrobně.


< předchozí článek - další článek >

Hledáte řešení plateb pro systémy veřejné správy, město nebo obec?

Kontaktujte nás, odpovíme na Vaše dotazy.