Platební brána - převod tržeb

Převod tržeb na účet obchodníka

Poplatkem Převod tržeb na účet se myslí poplatek za jednorázový převod všech přijatých plateb za určité období na bankovní účet obchodníka. Poplatek se pohybuje v rozmezí 0 Kč až 39 Kč, dle platné smlouvy, a je nastavován uživatelům individuálně.

Převod kumulovaných tržeb nijak nesouvisí s jednotlivými transakcemi, které inkasuje obchodník od svých zákazníků na účet Pays. Uživatelé Pays (obchodníci) převádějí obvykle své kumulované tržby na své bankovní účty jednou za čtrnáct dní nebo měsíčně. Někteří i častěji.

Měsíční výpisy z účtu Pays

Platební brána Pays vede svým uživatelům účty podobně jako banka. Generuje také pravidelný měsíční výpis z účtu podobně jako banka. Všechny měsíční výpisy z účtu Pays tak obsahují informaci o počátečním stavu peněz k prvnímu dni kalendářního měsíce, o konečném stavu peněz k poslednímu dni měsíce a o všech kladných a záporných transakcích. Kladné transakce jsou všechny jednotlivé přijaté platby od zákazníků, záporné transakce jsou případné vratky a převody na vlastní bankovní účty. Měsíční výpis lze (opět podobně jako v bance) stáhnout v datovém formátu a snadno importovat do účetnictví. Odpadá tak pracné manuální účtování po jednotlivých transakcích.

Na výpise lze velmi snadno zkontrolovat, jaké poplatky byly naúčtovány u každé jednotlimé platby od zákazníka, protože jsou tyto poplatky zobrazeny přehledně na každém řádku s transakcí. Obchodník má pak naprosto jasnou informaci, kolik zaplatil platební bráně za poskytnutí služeb.

Pokyn k jednorázovému převodu tržeb na bankovní účet se zadává v horním menu administrace v položce Převod tržeb. Na stejném místě jsou vidět i všechny předchozí převody, které již obchodník zadal dříve.

Máte dotaz k ceníku Pays?

Zeptejte se nás