Platební systém pro velké organizace s mnoha pobočkami

Platební brána Pays vytvořila jedinečné řešení spolu s Českou spořitelnou a Global Payments, které je určeno pro velké organizace s mnoha pobočkami v rámci České republiky. Náš jednotný platební systém zvládne obsloužit mnoho poboček bez nutnosti dalších individuálních registrací a souvisejících administrativních úkonů. Toto řešení bylo úspěšně nasazeno pro Charitu Česká republika a všechny její pobočky v ČR. Systém byl také úspěšně nasazen pro potřeby Tříkrálové sbírky.

V čem je řešení od Pays výjimečné?

Díky tomuto platebnímu systému mají velké organizace k dispozici veškeré informace k transakcím přehledně na jednom místě a všechny příchozí platby jsou dle přednastavených parametrů automaticky rozesílány na jednotlivé cílové bankovní účty poboček. Platební systém se dá chápat jako univerzální internetová platební brána, která je implementována pouze jednou a přitom vyřeší online platby na všech pobočkách organizace, na všech webech a všech sociálních sítích.

Co všechno tento platební systém od Pays umí?

Podpora jednorázových i opakovaných online plateb

Základní funkcí je příjem jednorázových online plateb od plátců prostřednictvím internetu. Může se jednat o členské příspěvky, platby za nejrůznější akce nebo platby za libovolné produkty. Dále pak je možné příjímat automatické pravidelné platby v periodách měsíc, kvartál, rok. V tomto případě se může jednat o dary nebo platby za pravidelné opakované akce, přednášky nebo semináře.

Automatické převody tržeb na různé bankovní účty

Platební systém od Pays, České spořitelny a Global Payments Velké organizace, které mají mnoho poboček, musí často řešit lokální nasazení platebních bran na jednotlivých pobočkách separátně, což znamená nastavení mnoha různých účtů a dalších parametrů, mnohdy přes různé poskytovatele. S pomocí Pays si takové organizace mohou nastavit platební systém tak, že jsou veškeré příchozí platby automaticky přesměrovány na účty správných poboček.   

Jednoduchá a rychlá implementace na mnoho míst

Díky integrovanému platebnímu řešení, Pays umožňuje jednoduché nasazení platební brány bez ohledu na množství poboček nebo bankovních účtů. Organizace tak nemusí řešit individuální nasazení pro každou pobočku zvlášť. Online platební brána může být jednoduše implementována na mnoho webových stránek bez další administrativní zátěže a nákladů na správu souvisejících s nastavováním jednotlivých účtů a dalších parametrů. 

Generování reportů do účetnictví

Díky centrálnímu systému mohou mít organizace k dispozici přehled o veškerých transakcích na jednom místě. Platební systém navíc díky nastaveným parametrům dovede generovat potřebné reporty. Systém byl navržen tak, aby byl transparentní, přehledný a zároveň jednoduchý pro uživatele. Uživatelé na jednotlivých pobočkách dále mohou dostávat e-mailová a SMS avíza a stahovat datové výpisy do svých účetních systémů.

Jednoduché administrační rozhraní

Pro aktuální přehled o veškerých příchozích transakcích mohou organizace využít jednoduchého administrativního rozhraní, do kterého se mohou přihlásit prostřednictví webových stránek Pays. Uživatel si pak po přihlášení může nejen zobrazit příchozí platby, ale dále transakce filtrovat dle dalších nastavených parametrů. Tyto parametry mohou být navíc upraveny dle dalších požadavků organizace. V případě potřeby je možné jednoduše provádět vratky, automaticky generovat daňové doklady, vouchery pro plátce a vyhledat libovolnou starší platbu.

Platební systém je k dispozici kdykoliv a kdekoliv

Platební bránu lze jednoduše nasadit prakticky kdekoliv. Online platby mohou organizace zahajovat nejen na různých webových stránkách a jednotlivých profilech organizací, ale i na sociálních sítích, nebo prostřednictvím hromadných nebo jednotlivých e-mailů dle nastavených parametrů. Nastavení platebního řešení pro takové účely je prakticky okamžité. Organizace tak mají v rukou flexibilní platební nástroj, který mohou použít dle aktuálních potřeb (například pro různé akce, kampaně, výběry různých poplatků atp.).  Nasazení platebního systému od Pays není nijak omezené.

Bezplatné volitelné služby zvyšující úspěšnost plateb

Pays umožňuje nastavení druhého pokusu o platbu v případě neúspěšné transakce. U platby převodem lze nastavit automatickou e-mailovou připomínku pro dokončení transakce. Tuto připomínku pak lze nastavit i pro nedokončené karetní transakce do půl hodiny od první – neúspěšné platby. Dále si mohou jednotlivé pobočky vygenerovat tzv. platební předpis, který lze zaslat emailem.


< předchozí článek - další článek >

Hledáte platební systém vhodný pro velkou organizaci s mnoha pobočkami?

Napište nám