Jak vybírat pokuty za přestupky zahraničních aut?

Platební brána Pays působí od roku 2020 ve veřejné správě. Po realizaci plateb rezidenčního parkování v Praze jsme vyřešili platby za parkování v Brně (DOMINI PARK a RIVER PARK), Frýdku-Místku, v Lednici, na Velehradě a v dalších městech... V Adršpašských skalách mohou návštěvníci zaplatit nejen za parkování, ale rovnou nakoupit i vstupenku do přírodní rezervace.

Proč je vybírání pokut od zahraničních řidičů tak komplikované

V návaznosti na výše zmíněné projekty související s parkováním jsme také čím dál častěji slýchali, jak jsou pokuty, které města a obce zasílají zahraničním řidičům, prakticky nevymahatelné. Začali jsme se proto tímto problémem před dvěma lety zabývat a letos jsme spustili řešení pro města a obce.

SEPA platby – problém měnové konverze

Mezinárodní SEPA platby bohužel nejsou vhodným řešením. Jsou totiž primárně určeny pro převody v EUR, zatímco české úřady přijímají transakce v českých korunách. Takový druh převodu zahraniční banka vůbec nemusí podporovat. I když není ze zákona povoleno, aby si banka za převod v EUR účtovala poplatek, samotná konverze dle aktuálního měnového kurzu může způsobit účetní komplikace. Kurz je totiž pohyblivý, a ne každá banka automaticky nabízí tu nejvýhodnější konverzi.

Zrychlené QR platby pro zahraniční převody nefungují

I když cizinci mohou najít v úředním dopise standardní bankovní QR kód pro platbu, tento QR kód nebude v zahraniční bance fungovat. České QR platby jsou totiž upraveny pro potřeby tuzemských bank. Obsahují údaje, které zahraniční banka nemusí podporovat, například:

Jen samotný variabilní symbol je specifický údaj, který ostatní země nepoužívají. Dle pokynů tak často musí zahraniční plátci tento symbol zadávat například do zprávy pro příjemce. Není zde však záruka korektního zpracování na straně příjemce – úřadu, a to zejména proto, že se platba musí párovat manuálně.

Platební údaje je potřeba zadat ručně

Z pohledu pokutovaného zahraničního řidiče je platba velmi komplikovaná. Kromě dopisu s instrukcemi k platbě nemá k dispozici žádný nástroj, který by samotnou transakci nějak zjednodušoval. Jediný způsob, jak platbu realizovat, je údaje ručně přepsat, což může být časově náročné, a navíc hrozí riziko chybně napsaných údajů. Dochází tedy k tomu, že ikdyž má cizinec dobrou vůli pokutu za svůj přestupek v České republice uhradit, není toho schopen!

Chytrá platební brána Pays jako řešení pro města, obce i pokutované řidiče

Obrázek shrnuje, jak probíhá placení pokuty ze zahraničí. Prvním krokem je, že řidiči nebo firmě přijde dopis s informací o spáchaném přestupku. V dopise je QR kód, který lze jednoduše oskenovat a tím otevřít jedinečnou URL adresu, která slouží jako platební odkaz. Prostřednictvím tohoto odkazu pak je možné dokončit transakci, která je ihned převedena obci nebo městu. Platební brána Pays ve spolupráci s Českou spořitelnou proto vytvořila řešení, tzv. Chytrou platební bránu. Tato platební brána umožňuje, kromě jiného, jednoduše vybírat pokuty. Pro správnost zaúčtování z pohledu veřejné správy byl za tímto účelem vyvinut tzv. Pays automatic billing a databanking České spořitelny. V kombinaci s automatizovaným technickým zpracováním transakcí platební bránou Pays tak úřad přijímá platby vždy ve správné výši na správný bankovní účet.

Používání platební brány pro platbu pokut v praxi

Pro zahájení spolupráce je potřeba uzavřít smlouvu s Pays, která zajistí tzv. technický účet u České spořitelny, z něhož jsou prostředky automaticky zasílány na cílový bankovní účet. Město nebo obec nemusí měnit svou stávající banku, protože tento technický účet je zřízen za účelem rozesílání přijatých částek na správné cílové bankovní účty, a to ve správné výši.

Díky zmíněnému databankingu jsou prostředky vždy převedeny ve správném formátu, který umožní automatické zpracování v ekonomických a účetních systémech města/obce. Technický účet totiž zohledňuje, že úřad potřebuje částku zaslat na různé cílové účty, a to dle typu transakce (platby za parkování mohou chodit na jiný účet než pokuty atp.). Chytrá platební brána tak nemusí sloužit jen k vybírání pokut, ale také k placení:

Ve výsledku tak lze řešení používat nejen pro zahraniční, ale také pro tuzemská auta a jejich řidiče.

Jedno řešení na více místech

Poté, co je podepsána smlouva, je zahájena jednorázová integrace platební brány Pays. Po této jednorázové integraci lze platební bránu používat na více místech dle typu platby (například pokuty bude úřad vybírat online na jiném místě, než vstupné na akci). Chytrá platební brána je zcela flexibilní a lze ji použít prakticky kdekoliv – na webu, v portálu občana, tištěném dokumentu atp. Mění se pouze parametry pro platby s ohledem na povahu transakce, a to vždy po domluvě s úřadem. Ano, jedna brána tak může být implementována souběžně na různých místech dle potřeby města.

Jak funguje vybírání pokuty z pohledu řidiče

Řidič je schopen zaplatit tak, že z tištěného dokumentu naskenuje chytrým telefonem QR kód s šifrovanou URL, která přímo otevře připravenou stránku chytré platební brány Pays s platebním předpisem.

Na této stránce lze jednoduše dokončit platbu preferovanou platební metodou – platební kartou nebo s pomocí Apple Pay, Google Pay. Každý QR kód zaslaný úřadem obsahuje jedinečnou URL adresu, která je po implementaci platební brány automaticky generována. Tento QR kód má v sobě jedinečný identifikátor, díky kterému je příchozí platba spárována s konkrétní předepsanou pokutou.

Veškeré platební údaje jsou již předvyplněné, řidič tak pouze dokončí transakci platební metodou, kterou běžně používá. Na e-mail je mu po úspěšné transakci zároveň zasláno potvrzení o úspěšně provedené platbě. V případě selhání platby má řidič možnost platbu opakovat. Dokončená transakce je následně automaticky spárována v účetním systému, který je úřadem používán.

Pays běžně zajišťuje integraci s ekonomickými systémy českých měst a obcí.

Související články:


< předchozí článek - další článek >

Řeší Vaše obec nebo město pokuty zahraničních řidičů efektivně?

Kontaktujte nás!