Platební brána - Druhý pokus o platbu

Volitelná služba - Druhý pokus o platbu

Volitelná služba platební brány Pays „Druhý pokus o platbu“ je jednou z nejoblíbenějších služeb platební brány a je poskytována všem uživatelům zdarma. Tento článek přesně popisuje funkci a chování této služby.

Kdy se služba aktivuje?

Druhý pokus o platbu pro zákazníka Druhý pokus o platbu významně zvyšuje úspěšnost platby kartou v eshopu protože perfektně eliminuje nepozornost platícího zákazníka. Stává se totiž, že zákazník, který chce zaplatit, platbu nezvládne na první pokus. Důvodů je mnoho a hlavní jsou tyto:

Z výše uvedených důvodů dojde k tomu, že není platba dokončena, přitom zákazník zaplatit chce. Běžná platební brána platbu ukončí a obchodníkovi předá informaci, že nebylo zaplaceno. Zákazník pak musí opakovat nákup na eshopu a často si to rozmyslí.

Jaký má služba význam?

Prostřednictvím Pays je realizováno několik tisíc plateb denně. Ze statistik jsme zjistili, že některé platby kartou neproběhnou správně na první pokus. Po aktivaci funkce „Druhý pokus o platbu“ se jasně prokázalo, že celých 28% zákazníků platbu úspěšně dokončí na druhý pokus. Měsíčně tak „zachráníme“ obchodníkům stovky plateb.

Co přesně udělá platební brána Pays při neúspěšné platbě kartou?

Funkce Druhý pokus o platbu funguje dvěma způsoby:

  1. Zákazník se při platbě kartou spletl a platba skončila chybou. V tomto případě zobrazí platební brána zákazníkovi detail transakce a zašle email s potvrzením neúspěšné platební transakce s předmětem mailu „neúspěšná platba“. V detailu transakce vidí zákazník status „platba nebyla provedena“ a tlačítko „opakovat platbu“. Opakování platby je umožněno následujících 60 minut. (tuto dobu nastavujeme dle požadavku obchodníka). V případě úspěšného opakovaní platby je transakce uzavřena, zákazník dostane email s potvrzením platby a obchodník obdrží potvrzení úspěšné platby. Pokud zákazník opakovanou platbu neprovede, transakce se uzavře a obchodník dostane potvrzení o neúspěšné transakci.
  2. Zákazník platbu kartou zahájil a následně došlo k přerušení platebního procesu. Zahájená platba může být ve výjimečných případech přerušena chybou zákazníka nebo z jiných důvodů. V tomto případě zašle platební brána zákazníkovi automatický email s připomínkou úhrady. Email je odeslán za 30 minut po zahájení platby, která nebyla nijak ukončena (neskončila ani úspěchem ani neúspěchem). Následně má zákazník 30 minut na to, aby přerušenou platbu dokončil (tuto dobu lze opět libovolně nastavit). Velmi často dojde k úspěšné úhradě nákupu na druhý pokus.

Pro nastavení detailního chování funkce nás kontaktujte, provedeme konfiguraci podle vašich potřeb. V některých případech je vhodné časy připomínek zkrátit (například při prodeji vstupenek) a v některých případech je smysluplné časy prodloužit.

Jak pozná obchodník, že byla služba použita?

Z pohledu obchodníka se při aplikaci funkce jedná o běžnou - úspěšnou platbu kartou. Skutečnost, že byla při konkrétní platbě aktivována funkce „Druhý pokus o platbu“ pozná obchodník z mailové notifikace, kterou posílá automaticky platební brána po úspěšné platbě. Běžná notifikace je obchodníkovi zaslána s předmětem mailu „jméno eshopu – zákazník zaplatil“. Notifikace po úspěšné platbě s použitím funkce je odeslána s předmětem mailu „jméno eshopu – zákazník zaplatil*“. Na konci předmětu se objeví znak hvězdička.

Pays má řešení i pro případy, kdy zákazník nemůže druhý pokus o platbu provést hned. Důvodů může být více. Zákazník nemá například u sebe mobilní telefon, kam je mu odesílán 3D secure kód, nebo chce třeba zaplatit jinou svou platební kartou. V těchto případech aplikuje Pays další chytrou funkci s názvem Připomínač plateb kartami.

Máte dotaz k volitelné službě?

Zeptejte se nás